8/2001

Kázání Jana Keřkovkského

Text: Nehemiáš 7,72–8,12

(Jan 10,9–10)

Tenhle příběh nás vrátil stovky let zpátky. Lid, jenž patřil Hospodinu a hlásil se k němu, se tehdy stal kořistí jedné velmoci. Chápali to – aspoň někteří z nich – jako trest, který si lid sám přivodil: „Máme, co jsme nechtěli, ale sami jsme si to vykoledovali.“

Neztrácet zájem

O současné podobě izraelsko-palestinského konfliktu s Mikulášem Vymětalem, jedním z evangelických farářů, kteří v 90. letech studovali na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě; letošní prázdniny strávil v Izraeli.

Před třemi sty lety

Anglie již měla parlamentní režim s dvěma politickými stranami – toryů a whigů (později konservativců a liberálů). Volit mohli jen nejbohatší. Byla uzákoněna náboženská snášenlivost, zrušena censura, soudy se staly nezávislými.