7/2002

Tři povodňové písně

Nepřetržité televizní zpravodajství ze zatopených oblastí nám nabídlo bezpočet svědectví o tragédiích většího či menšího rozsahu. Některé záběry ohromují a fascinují, jiné se stávají znamením, jako např. pohled na vchod do metra na Palmovce naplněný až po okraj vodou. Obyvatelé Libně, z nichž mnozí byli evakuováni, na něj jistě dlouho nezapomenou. Schody a zábradlí zmizely pod vodou.

Ďábelská taktika

Pak ho Ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou na kolena a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: ‚Jdi z cesty satane, neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ (Mat 4,8–10)

Co prohlubuje propast, čím nekončí debata, jaká byla možnost soužití

Začněme upozorněním, že označovat presidentské dekrety přídomkem Benešovy je nevěcné. Pokud jde o ty, jež se vztahují na Němce v ČSR, navozuje se tím dojem, že Edvard Beneš byl iniciátorem a pachatelem jejich vyhnání, zastírá se historická skutečnost, kterou vyjádřil poslední větou své práce Tchechen und Deutsche 1939–1946 J. W. Bruegel:

Sýkorovy Biblické úvahy

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydala počátkem léta sborník Biblických úvah, jehož autorem je ThDr. Jaroslav E. Sýkora. Ten na univerzitě působí jako odborný asistent na Katedře biblických věd a judaismu. Sborník je možné chápat jako určitou mezníkovou sebereflexi k životnímu jubileu, které letos autor oslaví.

Trapná móda

Po sametové revoluci se stalo módou sezóny – abych parafrázoval Jiřího Suchého – otřít se při každé příležitosti ironickým slovem o Aloise Jiráska. Jiřího Stránského si vážím, a proto mě tím více překvapilo, že i on oblékl kaiserrock této fazóny a snížil se v rozhovoru v Pt č. 5 k výrazu „Jiráskovi sirotci“ (o těch, kdo napadají každého a bojují proti všem).

Nadace Divoké husy 7/2002

Nadace Divoké husy vyhlásila spolu se svou partnerskou organizací Wilde Ganzen z Holandska veřejnou sbírku věnovanou na podporu sociálních a zdravotních nestátních neziskových organizací v oblastech poničených povodněmi, aby jejich pracovníci mohli opět co nejdříve pomáhat na profesionální úrovni postiženým a sociálně slabým lidem.