7/1993

Evanjelický posol spod Tatier

týdeník Evangelické církve a. v. na Slovensku, začal nové období své existence. Mezi novými členy redakční rady je i Stefan Jakoby, některým Čechům dobře známý. Právě on je také iniciátorem toho, že Evanjelický posol nyní přichází pravidelně do redakce Protestanta. Přijímáme návrh na výměnu a začínáme posílat náš časopis do Liptovského Mikuláše.

O lásce k sobě a bližnímu

Výrok Miluj bližního jako sám sebe je křesťanům velice známý. Objevuje se už v Lv 19,18. Ježíš jej osvětluje podobenstvím o milosrdném Samaritánu, pisateli epištol je „dáván do vínku“ vznikajícím křesťanským sborům. I dnes je toto přikázání nelehkým úkolem pro všechny, kteří se s křesťanskou morálkou seznamují…

Pozvání na Kirchentag

Přátelé mi říkali, že je dobré jednou ten „Babylon“ okusit, ale po druhé prý není o co stát. Kirchentag vzbuzuje jak u českých evangelíků, tak u poutěmi otrkaných katolíků smíšené pocity. Pouť se však nekonala. Byl to prostě Kirchentag Mnichov 9.–13. 6. 1993.