6/2015

Nebezpeční psychopati

Před časem jsem se zařekl, že Miloše Zemana budu raději ignorovat. Dokonce i když se vyjádřil k tématu, kterým se v poslední době intenzivně zabývám – to když prohlásil, že jsme „příliš benevolentní k bláznům“ – říkal jsem si, že to nemá smysl. Nakonec ale musím. Pan prezident chtěl beztak asi otevřít diskuzi.

Příležitost k dialogu

Jako první příspěvek k tématu dialog abrahámovských náboženství v současnosti představujeme článek Saliha Yilmaze, generálního sekretáře a místopředsedy občanského sdružení Mozaiky o. s. Platform Dialog, které za jeden z hlavních bodů své činnosti pokládá právě setkávání lidí různého vyznání a opírá se přitom o islámskou tradici.

Pro homine 2015 / Naposledy

Ve slavném zlomku B 91 z díla efezského myslitele Hérakleita se píše: „Nelze vstoupit dvakrát do téže řeky.“ Tato věta zdá se shrnovat zkušenost neopakovatelnosti života. Zkušenost výjimečnosti a nenahraditelnosti každého okamžiku, každého setkání, každé vteřiny existence. Všechno co se děje, okamžitě uplývá a nikdy se už nevrací ve stejné podobě.