6/1999

Pokání v neveselém ghettu

Na podzim ’99 uplyne 10 let od převratu, který představitelé naší církve, shromáždění zrovna na zasedání synodu, prožívali díky poslům z Národní třídy od samého začátku. K oněm deseti letům patří ovšem i zápas o pojmenování vlastní role pod vládou jedné strany.

O osmdesátinách ETF

anketa

Na konci března slavila Evangelická teologická fakulta (dříve Komenského a ještě předtím Husova bohoslovecká fakulta) 80. výročí založení. V té souvislosti jsme jejím učitelům, studentům i dalším osobnostem položili následující otázky: