6/1998

Proslov při ordinaci Jiřího Šimsy Protestant Út, 11/04/2017 - 10:29

Milí přátelé,

chci se s Vámi zamyslit nad silou modlitby a Tobě, Jirko, připomenout Tvého dědečka Jaroslava Šimsu.

Rozhovor Jana Čapka s Jiřím Vojtěchovským o jeho setkání s Dr. Miladou Horákovou před její popravou

Milý Jiří, v dopise paní Dr. Horákové z 27. června 1950, psaném ve 2,30 hodin, čteme: „Jsem úplně klidná a připravená. Byl u mne pan farář, a i když nemohl přijít Dr. Kučera, bylo mi to velikou posilou – prosila jsem jej, aby také a hlavně Vám věnoval teď svou pomoc.“ Ten pan farář, o kterém paní Dr. Horáková píše, jsi byl ty. Mohl bys nám o tomto setkání vyprávět?

Jeden z pokusů

Před časem jsme dostali do redakce návrh nového vyznání víry. Po pravdě řečeno, zveřejnění neočekává ani sám autor. Ale co kdyby se na toto téma rozběhla diskuse?

*

Vyšly dvě knížky, které mohou Apoštolské vyznání víry křesťanům přiblížit: P. Pokorný – Apoštolské vyznání a J. M. Lochman – Krédo.

Sputnik – zpátky na zem

Nový časopis začali vydávat studenti filosofické fakulty a fakulty sociálních studií v Brně. Ze čtyř hlavních recenzních statí (mj. o demokracii a kapitalismu či o narrativní historiografii) zaujme zvláště první, o knize kalifornského profesora sociologie Marka Juergensmeyera The New Cold War? Religious Nationalism confronts the secular state.

Soutěž v kresleném humoru

Jak?

Karikaturisté odborníci i začátečníci mají možnost účasti ve dvou kategoriích:

A) Křesťanský kreslený humor. Pohled na sebe sama a na svět očima toho, kdo se považuje za křesťana.

B) Kreslený humor o křesťanech. Pohled vnějšího pozorovatele na ten náš křesťanský svět.

Co?