6/1997

Kázání Michala Plzáka

Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubk

Nad inscenací Ha-divadla Jób

rozhovor s dramaturgem Josefem Kovalčukem, autorem libreta Milošem Černouškem a autorem hudby Martinem Dohnalem

 

Mohli byste povědět něco o „dramaturgickém podhoubí“ této inscenace, která získala cenu nadace Alfréda Radoka za nejlepší inscenaci roku 1996, totiž – co vás vůbec vedlo k volbě jóbovské tématiky?

Zaseté světlo

Filosof si snad smí příležitostně dovolit velké zobecnění. Nedávno jsem uvažoval: Osvícenství bylo stoletím Nejvyšší Bytosti, stoletím theismu; devatenácté století bylo stoletím atheismu. Ale jakým obdobím je století naše? Na jeho konci se ukazuje, že to byla doba totálního zmatku, zmatená mrákota (Irrsal und Wirrsal – houšť a poušť, Gn 1,2).

Božena Komárková – Lidská práva, Eman 1997

Marně bychom hledali mezi českými mysliteli 20. století osobnost stejného zaměření a významu. Snad jen Jan Patočka v posledním desetiletí svého života směřoval podobným směrem a se stejnou intenzitou, jak naznačuje zejména esej „Evropa a evropské dědictví do konce 19. století.“ Ostatně, věnoval ho roku 1973 paní profesorce Komárkové k sedmdesátinám.

K nedožitým devadesátinám Jana Patočky

Z díla Jana Patočky dnes filosofové (Miroslav Petříček jr.) připomínají zejména jeho práce fenomenologické, kterými vstoupil do rozhovoru s renomovanými filosofy 20. století a přinesl do něj svůj osobitý vklad. Na okraji zájmu těch, kteří nám právem významného filosofa připomínají, je neméně významná část Patočkovy badatelské činnosti, kterou zviditelnil r.

Význam Boženy Komárkové pro český disent Protestant Út, 20/12/2016 - 15:28