5/2001

Byl boj na zemi

rozhovor s Pavlem Hlaváčem, emeritním farářem ČCE a bývalým dokumentaristou Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV)

Na letošním kurzu Spolku evangelických kazatelů ses pokoušel vést jakýsi řez napříč synody ČCE. Jaký byl základní motiv?

O smíření ve Vukovaru

Cesta je docela nudná, vede krajinou jako placka, jen tu a tam se objeví vesnice nebo pár stromů. Je šedivý pozdní podzimní den, ale protože svítí slunce, nevypadá to tak zle. Na první pohled by člověk ani neřekl, že ještě docela nedávno tu zuřila válka. Pozná se to teprve na zničených venkovských usedlostech. Vesnice se skoro v ničem neliší od nesčetných jiných podobných usedlostí v Podunají.

Mají být církve politické?

Zdá se, že celé roky probíhající rozvláčná jednání o uspořádání vztahů mezi státem a církvemi se v poslední době chýlí ke konci. Avšak i kdyby se všechno podařilo vyřešit již záhy, každý jen trochu zúčastněný potvrdí, že jde o hodně spletitou otázku. V čem ta spletitost vlastně spočívá? Co je důvodem toho, že ona jednání jsou tak svízelná?

Reinerův nůž

…život se vrátí! Doběhne tě. Na záda ti skočí. S celou svou nerozluštitelností. S holohlavou Holkou. S dýkou svého Stínu. Ach, vydržet a zpívat…

Koncem minulého roku vyšla Pavlu Rejchrtovi v nakladatelství Kalich zatím poslední kniha, sbírka „reflexivních próz“, doprovázených fotografiemi soch Ivana Jilemnického s příznačným názvem Tvárnosti tušeného.

Teologický sborník 2001/1

se tematicky věnuje „Řeči o Bohu“. Přednáška Lenky Karfíkové „Teologie jako hermeneutika víry“ předkládá katolické pojetí teologického výkladu víry. Víru v závislosti na dosavadní katolické tradici definuje jako určitý děj: „víra se děje ve svém vyjádření ve slově, vyznání, symbolu, gestu, uměleckém díle, životě a jednání křesťanských obcí“ (s. 3).

Oprava 5/2001

V článku o nové synagoze v Liberci (Protestant 3/01) vypadla v 5. řádku věta: „Stojí na místě, kde do oné noci stála stará synagoga.“ Článek E. Weitzenové je z roku 1996. Ještě dodávám, že u zmíněných kamenů z původní synagogy stojí vitrína s ručně psanou Tórou z 2. poloviny 19. století, která pochází rovněž ze staré synagogy.

Před šesti sty lety

Papežské schisma. Jeden papež v Římě, druhý v Avignonu. Oba v klatbě od toho druhého.

Rozpad císařské moci, jak jej dokumentovalo sesazení Václava IV. roku 1401.

Válka stoletá o anglické panství ve Francii, zejména však o druhou nejvyspělejší zemi Evropy – o Flandry a Nizozemí vůbec.