Oprava 5/2001

Číslo

V článku o nové synagoze v Liberci (Protestant 3/01) vypadla v 5. řádku věta: „Stojí na místě, kde do oné noci stála stará synagoga.“ Článek E. Weitzenové je z roku 1996. Ještě dodávám, že u zmíněných kamenů z původní synagogy stojí vitrína s ručně psanou Tórou z 2. poloviny 19. století, která pochází rovněž ze staré synagogy. Byla umístěna v okresním archivu a 11. října 2000 předána židovské obci v Liberci.