5/1999

Kázání Štěpána Hájka 5/1999

Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Vidìl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

Co bych přivítal v dodatku

Rozhovorem s Janem Balcarem a Lydií Härtlovou (Protestant 9/98) a reakcí Pavla Říčana „Co budeme zpívat“ (2/99) se přece jen otvírá veřejná diskuse nad připravovaným dodatkem současného „chrámového zpěvníku“.

Vzhledem k povaze informací o přípravě dodatku, které jsou spíše povahy obecné, připojuji několik také spíše obecných přání a pohledů. Nejdříve k rozhovoru (Protestant 9/98):

Druhá obrana historie

Na rozdíl od speciálních přírodních věd, kde laik je vskutku odkázán na to, co se od odborníků dozví, aniž by sám mohl cokoli přidat, pokud jde o historii, tam vědci, popularizátoři, učitelé dodávají jen materiál, s nímž si každý člověk může, a má, pracovat při svém historickém myšlení.

Snění o každém dalším prvním máji

Selektivní policejní ochrana veřejného pořádku, díky níž prošli sem tam hajlující skini na prvního máje Prahou, vzbudila už rozhořčení na mnoha stranách. Jen houšť. Netrpělivě čekám, až k houstnutí kritiky přibudou hlasy představitelů církví. Vyjádří svým vyjádřením, že jsou církve mravní oporou společnosti? A bude mít jejich vyjádření stejnou razanci, jako odpor vůči ministru kultury?

Hutně a chutně 5/1999

Pětidílný seriál o antisemitismu a antijudaismu proběhl od 19. do 23. 4. na rozhlasové stanici Vltava. V nepříliš příznivém světle se tu ukázaly některé učebnice (Dějiny zemí koruny české) i způsob, jak se židovská tématika traktuje na některých theologických fakultách.