4/2013

Rozkopnout sněhuláka

Zdálo se, že neskončí. Sněžilo a mrzlo, vše bylo šedivé a já pomalu začala nenávidět své zimníky. Na sociálních sítích se to vtipy na téma paní zima jen hemžilo, jako udělám si sněhuláka a rozkopu mu držku, nebo budeme mít bílé Velikonoce. A opravdu sněžilo nám i na Bílou sobotu.

O náboženské svobodě

Svoboda vyznání patří mezi základní lidská práva. Zaručuje, že žádný člověk nemá být diskriminován, vězněn nebo dokonce krácen na životě pro své náboženské přesvědčení. Různé interpretace této skutečnosti ovšem mohou paradoxně směřovat proti skutečně svobodné společnosti.

O smyslu pozorování orchidejí

V orchidejářově (a kaktusářově, sekulentářově, žabičkářově, masožravkářově atd.) životě často narazíme na hlubokou, existenciální otázku: Když orchidejář pozoruje orchideje, dělá něco? Neorchidejář samozřejmě odpoví: Nedělá nic. Je to typ zahálky. Maření času. Parazitování na těch, kteří vytvářejí hodnoty. Atd, atd.

Vítězslav Gardavský

Autor přílohy Proscripta 4/2013 se narodil 24. října 1923 v Zábřehu u Opavy. Do roku 1970 na Vojenské technické akademii v Brně. Propuštěn z armády i Vojenské akademie. V letech 1974–1977 zaměstnán v JZD Prosetín (jako skladník a řidič). V roce 1978 bylo zahájeno vyšetřování Státní bezpečností.

Rudolf Battěk zemřel

Kdo vezme do ruky knihu Jako červenej Karkulák s podtitulem Dopisy z vězení, kterou vydalo nakladatelství Gallery v roce 2002, dozví se o životním zaměření Rudolfa Battěka (zemřel 17. března t.r. ve věku nedožitých 89 let) to nejdůležitější: koncem války se zapojuje do protinacistického odboje.

Hutně a chutně 4/2013

Legalizované vydřidušství zrušil 25. dubna 2013 Ústavní soud, který rozhodl o protiústavnosti tzv. přísudkové vyhlášky z r. 2000. Na jejím základě vymahatelské firmy účtovaly naprosto nepřiměřené honoráře za vyřizování drobných dluhů, pokut a nedoplatků.