4/2001

Milada Horáková

Vzpomínka na Miladu Horákovou, popravenou komunisty před 50 lety, oživuje odkaz bohatý a všestranně aktuální. I křesťanské svědectví v něm má závažné místo a vede nás k poznání i prožívání v rozměru všelidském.

Církev a prožitek

Medard Kehl S. J., učitel dogmatiky na teologické vysoké škole „Sankt Georgen“ ve Frankfurtu nad Mohanem, se ptá: „Kam kráčí církev?“ Ve stejnojmenné publikaci nabízí autor několik výhledů, k nimž by měla církev směřovat. Připomíná přínos druhého vatikánského koncilu, který se pokusil zapojit církev opět do hry a vytáhnout ji z ofsajdu náboženského i kulturního (s. 47).

Před sedmi sty lety

Janov a Benátky, nyní již vpravdě námořní velmoci, soupeřily o nadvládu nad Středozemním mořem. Mezi dalšími severoitalskými městskými republikami vynikal Milán a především Florencie. Zde všude vznikaly manufaktury s celoživotními námezdními dělníky. Banky prolomily monopol Židů při půjčování na úrok. Na venkově se rušilo nevolnictví.