1/1996

Zvon v Dobříši

Po slavnostním otvírání nové fary – „Sborového domu setkání“ – (v říjnu 1994) přivítali nyní dobříšští evangelíci při adventních bohoslužbách 1995 ve svém shromáždění nový zvon, dar sboru Německé evangelické církve v Overathu nedaleko Kolína n. R.

Dějiny náboženského myšlení

Před deseti lety (22. 4. 1986) zemřel v USA Mircea Eliade (1907–1986), religionista rumunského původu. Vytvořil rozsáhlé dílo, které je nyní postupně překládáno i do češtiny. Jako samizdat jsme v sedmdesátých letech mohli číst „Mýtus o velkém návratu“ (1949; po listopadu vydalo Oikúmené, Praha 1993). Česká křesťanská akademie vydala „Posvátné a profánní“ (1957; česky 1994).

Filtr

(o písních v kostele)

Když vedu do kostela někoho nového, koukám vždycky s úzkostí na tabuli s čísly písní. Náš pan farář miluje totiž žalmy a jiné písně z doby husitské a bratrské, zvláště pak ty, které mají aspoň deset slok. Z pěti písní bývají většinou tři nebo čtyři starší než tři sta let.