1/1994

Kázání Miloslava Hájka

Koncem minulého roku se dožil emeritní synodní senior ČCE Miloslav Hájek sedmdesáti let. Otiskujeme kázání, které v předvečer sedmdesátin pronesl ve Zlíně a děkujeme za souhlas ke zveřejnění v Protestantu.

Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Evangelium podle Lukáše 21,28

Tříkráloví uprchlíci

Mt 2,13-14

Zoufalci na útěku. Strastiplné putování z trosek domova do bezdomoví. Za sebou krev násilí, černý kouř spáleniště, hrůzu genocidy, před sebou nejistou vyhlídku na holý život. Běženci války, se kterou si nikdo neví rady. Běženci války, se kterou si nikdo nechce vědět rady.

Klub akcionářů 1/1994

• V minulém čísle jsem slíbil, že vám podám informaci o průběhu valné hromady v a. s. Lázně Velichovky. Bohužel má informace není taková, která by nás všechny alespoň částečně uspokojila. Nepodařilo se totiž prosadit našeho zástupce do správního ani kontrolního orgánu. V současné době tedy ve vedení Lázní Velichovky nemáme svého zástupce. Je to způsobeno tím, že v této a. s.