10/1994

Vážení čtenáři,

tímto číslem má za sebou Protestant už pět ročníků. Jsme rádi, že jsme přečkali krušné začátky a neskončili po dvou, třech letech, jak nám mnozí předpovídali. Naše poděkování patří autorům, kteří bez nároku na honorář dokázali zaujmout čtenáře, a stejně tak čtenářům, kteří dali najevo, že náš časopis rádi čtou.

Anketa 10/1994

1) Dařilo se vám uplatňovat křesťanské hodnoty během vašeho působení v obecním zastupitelstvu?

2) Co vám způsobilo největší zklamání?

3) Kandidoval jste a proč? Byl jste zvolen?

 

JOEL RUML, VELKÉ MEZIŘÍČÍ:

Gratwanderung

Gratwanderung – nejen pozemské putování

Gratwanderung je poutí, při níž se na společnou cestu vydávají lidé s touhou po hledání Pokoje, aby se dva společně prožité týdny staly symbolem Cesty, kterou se snaží žít ve svém osobním životě.

Vánoce

Jeden rok jsem nedostal moc vánočních pozdravů. Jednoho zatuchlého únorového odpoledne ke mně tohle zneklidňující poznání dorazilo ze zadní komůrky v mém mozku, která je zdrojem bezcenných informací. Zřejmě jsem potřeboval nějaký důvod, abych se doopravdy mohl cítit mizerně, a tak jsem ho měl. Ale nijak jsem si v té věci nestěžoval. Bral jsem to, jak to je. Jsem chlap.

Přišel Mesiáš?

V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu.

Bibličtí bojovníci a trpitelé

Čtenář odkojený pouze „Biblickou dějepravou“ bude netrpělivě listovat knihou Milana Balabána a hledat podrobnosti a dodatečné příběhy známých biblických postav. Ani čtenář hagiografické literatury si nepřijde na své. Autor prostě nevychází vstříc mýtotvorné touze, která se ráda chopí jakékoli postavy a vycpe ji poněkud legendární a historickou vatou.

Apoštolské vyznání

(Mlýn 1994, Třebenice, cena 59 Kč) je souběžně vykládáno s vyznáním Nicejsko-cařihradským. Autor výkladu Petr Pokorný poměřuje dogmatické výpovědi biblickými texty a hermeneutikou, která nedemytologizuje, ale ptá se po významu jednotlivých výpovědí a titulů. „Titul Syn Boží vyjadřoval Ježíšovo postavení, jeho význam tím, že jej charakterizoval ve vztahu k Bohu.