Tomáš Trusina

Kázání Tomáše Trusiny Protestant Po, 02/10/2017 - 17:14

Cesta k dospělé odpovědnosti

Text: Ester 4

Já a ta státoprávní věc Protestant Pá, 24/01/2020 - 16:07

Zjištění STÁTO-právní:

Ta věc mě zdaleka nepálí tolik, jako by pálila ještě před rokem. Je to jen proto, že máme za sebou horké léto a olympiádu? Je okurková sezóna natolik mocná, že ani taková věc jako zřetelné kroky k rozpadu našeho tradičního životního prostoru příliš člověka nevzruší?

Kázání Tomáše Trusiny Protestant Čt, 23/01/2020 - 22:14

Genesis 11,1–9

Skutky 2,4–13

Čím dál víc pociťujeme na vlastní kůži, že něco znamená příslušnost k určitému národu a jazyku. Začínáme zjišťovat – především u svých spoluobčanů směrem na východ – že pro člověka může být velice důležitou, ne-li nejdůležitější věcí v životě to, že mluví stejným jazykem jako ti okolo něj. Jako by sdílený jazyk a příslušnost k národu, který tímto jazykem mluví, teprve dávaly životu člověka tu pravou váhu a hloubku.

Pustit si Černobyl do obýváku

Televizní seriály představují především oddechovou záležitost, nicméně konkurence, náročnost publika, ambice tvůrců určitou část seriálové tvorby dostaly na úroveň, která parametry oddechového žánru dávno překročila. A loňský seriál Černobyl z koprodukce HBO/Sky se ocitl na špičce žánru. Stylem fiktivního dokumentu líčí havárii černobylské jaderné elektrárny, její dopady, i to, co havárie odkryla o pozdně sovětské resp. komunistické společnosti.

Kniha života Protestant Út, 21/01/2020 - 20:52

– varování

Katechetická příloha Protestant Út, 21/01/2020 - 20:47

postoupila do druhého ročníku. Tentokrát se soustředíme na novozákonní zvěst, zpracovanou pro děti ve druhém díle publikace Cesta Božího lidu. Metodický postup zůstává stejný jako v prvním ročníku (viz Katechetická příloha 1991–1992 č. 1). Publikace Cesta Božího lidu a Katechetická příloha můžete použít několikerým způsobem: pro vyučování v nedělní škole, pro vedení dětských biblických hodin, pro přípravu programu do sdružení mládeže apod.

Je nebo není? Protestant Út, 21/01/2020 - 10:31

(24. 3. 1992, F 1, 23.00)

Michal moderátor přivítal ve 23.00 diváky u obrazovky slovy, že neuslyší na titulní otázku vyčerpávající odpovědi, neboť půjde spíš o rozkrývání problému, který se za úvodní otázkou skrývá. Začátek slibný, pokračování už méně. Proč se totiž bavit tak dlouho o tom, že tato otázka provází člověka od (jeho) nepaměti? Proč tuto otázku hájit – proč ji raději nezpochybnit a neukázat, že v tradiční podobě a vázána na povrchní představu, jsoucího“ nikam nevede?

Stůjte pevně Protestant Po, 20/01/2020 - 21:10

Potkal jsem tuhle spolubojovníka z dob popřevratových. A když jsme zjišťovali, jak se kdo má a co dělá, dozvěděl jsem se, že nedělá, protože ho zrovna propustili z práce. Ředitel (držící se místa pevně navzdor převratu) to prý komentoval slovy: „Poslední kůň dostal kopačky.“ Devět měsíců před důchodem. Na jeho místo se už zaučuje bývalý předseda stranické organizace…

Bude-li za co Protestant Po, 20/01/2020 - 16:11

O minulosti i budoucnosti samizdatové edice EMAN se leccos proslýchá. Na podrobnosti jsme se zeptali Tomáše Trusiny, vikáře ČCE v Heršpicích u Slavkova.

PK: Proč se vaše nakladatelství jmenuje EMAN?

Kázání Tomáše Trusiny Protestant Út, 03/09/2019 - 16:22

Text Exodus 14,1–14

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Rozkaž Izraelcům, aby se obrátili a utábořili před Pí-chírotem mezi Migdólem a mořem; utáboříte se před Baal-sefónem, přímo proti němu při moři. Farao si o Izraelcích řekne: Bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť. Tu zatvrdím faraónovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraónovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin.“ I učinili tak.