Tomáš Trusina

Nezkameníš

Dodneška mám rád příběhy o kácení model. Nejen proto, že jsem vyrostl v režimu, který zpodobení nekritizovatelných vůdců vyráběl jak na běžícím pásu.

Kudy vyjít vstříc?

Někdy na jaře roku 1991 vyjádřil nový slovenský premiér své niterné přesvědčení, že „do nebe přijdou národy“, a zaštítil se přitom autoritou bible – konkrétně 21. kap. knihy Zjevení sv. Jana. Pomineme-li v tuto chvíli obrovský posun ve významu pojmu národ (mluví-li o něm Ján Premiér, má nepochybně romantizující a jazykově ohraničenou podobu, kořenící na přelomu 18. a 19.

AD „Meze tolerance“

(Protestant 4/91)

Článek D. Drápala líčí bezmála frontovou situaci: Charismatické hnutí osamocené vzdoruje soustředěné palbě ostatního evangelického tisku. Nikomu prý nestojí za to, zabývat se do hloubky motivy a zdroji charismatické zbožnosti.

Já a ta státoprávní věc

Zjištění STÁTO-právní:

Ta věc mě zdaleka nepálí tolik, jako by pálila ještě před rokem. Je to jen proto, že máme za sebou horké léto a olympiádu? Je okurková sezóna natolik mocná, že ani taková věc jako zřetelné kroky k rozpadu našeho tradičního životního prostoru příliš člověka nevzruší?

Kázání Tomáše Trusiny

Genesis 11,1–9

Skutky 2,4–13

Čím dál víc pociťujeme na vlastní kůži, že něco znamená příslušnost k určitému národu a jazyku. Začínáme zjišťovat – především u svých spoluobčanů směrem na východ – že pro člověka může být velice důležitou, ne-li nejdůležitější věcí v životě to, že mluví stejným jazykem jako ti okolo něj. Jako by sdílený jazyk a příslušnost k národu, který tímto jazykem mluví, teprve dávaly životu člověka tu pravou váhu a hloubku.