Tomáš Trusina

Protestor 3/2022

Žena z fary i z disentu Milena Šimsová 5. 10. 1932 – 21. 2. 2022. V příloze tentokrát zprostředkujeme několik textů, které připomínají život, dílo a důrazy Mileny Šimsové. Loučili jsme se s ní v Blahoslavově domě v Brně 5. 3. 2022, kde také zazněla většina publikovaných textů.

Zamkli se sami

Když jsem sledoval přenos mše svaté z Letenské pláně a naslouchal slovům vyznání víry, vytanul mi na mysli spor, který utváření tohoto vyznání provázel – spor o „filioque“.

Ve stínu covidu

Návrh novely zákona o hmotné nouzi (viz text dopisu poslancům a rozhovor v tomto čísle) není zdaleka jediná zákonodárná iniciativa, která zatím proplouvá legislativním procesem „ve stínu covidu“.

Kázání Tomáše Trusiny

Evangelium podle Matouše 8,28–34

Jsou na světě a v životě místa beznadějně ponurá: místa pekelného zoufalství; chvíle a události nesmírně nestvůrné: osudy lidí, kteří nepoznali přívětivost rodinného zázemí, zážitky národů, vystavených nepřátelské zběsilosti, činy okázale předvádějící, že zlo, násilí, zášť a lež – a především vzpoura proti Bohu – jsou tou nejlepší životní výbavou.