Martin Šimsa

Byla Božena Komárková filosofka? Protestant St, 05/04/2017 - 12:42

Paní profesorka byla vzděláním filosofka, filosofii se však soustavně a odborně nevěnovala, nedala si práci s vypracováním svého filosofického systému, neoperovala se svým vlastním filosofickým slovníkem. Tak ji charakterizuje Ladislav Hejdánek. Byla filosofka, či ne?

Slovo do pranice

Za slovo do pranice, které by mohlo probudit české evangelické theology z ospalého liberálního klímání, považuji studii Mirka Pfanna „Nová orientace v Českobratrské církvi evangelické v letech 1959–1968“, vydanou nakladatelstvím Zdeňka Susy, Středokluky 1998. Je to první vážnější polistopadový pokus, pokud je mi známo (možná je těch pokusů víc, ale já o nich nevím), zamyslet se nad českobr

Nenásilné hnutí lidských práv Charta 77 v kontextu českých dějin a filosofie

Jako další příspěvek ke 40. výročí Charty 77 přinášíme text filosofa Martina Šimsy, proslovený na univerzitě v Torontu 30. ledna 2017. Setkání na univerzitě se konalo z podnětu Aleše Březiny, od nějž pochází název příspěvku. Závěrečné doplnění je reflexí pro čtenáře Protestanta.