Martin Šimsa

Slovo do pranice

Za slovo do pranice, které by mohlo probudit české evangelické theology z ospalého liberálního klímání, považuji studii Mirka Pfanna „Nová orientace v Českobratrské církvi evangelické v letech 1959–1968“, vydanou nakladatelstvím Zdeňka Susy, Středokluky 1998. Je to první vážnější polistopadový pokus, pokud je mi známo (možná je těch pokusů víc, ale já o nich nevím), zamyslet se nad českobr

Nenásilné hnutí lidských práv Charta 77 v kontextu českých dějin a filosofie

Jako další příspěvek ke 40. výročí Charty 77 přinášíme text filosofa Martina Šimsy, proslovený na univerzitě v Torontu 30. ledna 2017. Setkání na univerzitě se konalo z podnětu Aleše Březiny, od nějž pochází název příspěvku. Závěrečné doplnění je reflexí pro čtenáře Protestanta.