Marek Zikmund

Jak zamlžit hodnotu demokracie Protestant Po, 07/12/2020 - 11:54

Současnou diskusi o povaze totalitního systému údajně zvrátila ve svůj prospěch metoda tzv. revizionistů, kteří poukazem na všední život a zájmy většinové společnosti nalezli jakousi legitimitu tehdejšího režimu…

K odkazu Charty 77

Rád bych poděkoval za připomenutí Charty 77 a přidal pár řádků k reflexi nad jejím odkazem i tehdejším společenským koloritem. V odstupu více než čtvrtstoletí po obnovení demokracie nemohu začít jinak než otázkou, zda je možné vést odpor vůči ideologii marxismu-leninismu s respektem k tehdejší Ústavě a platným zákonům?

Havlíčku, Havle Protestant Po, 25/06/2012 - 23:13

K sedmdesátinám Václava Havla

Uveřejňujeme dva z textů, které zazněly během společenského večera slova a hudby Pocta Václavu Havlovi 11. října 2006 v českobratrském sboru v Praze na Vinohradech.