Jiří Šamšula

Velikonoční bizáry

Vtip na sociálních sítích, který jsem viděl o Velikonocích, mě zasáhl: fotka kněze na kazatelně, pod tím nápis: „Muž, který věří, že Ježíš může být sušenkou (biscuit), trvá na tom, že lidé nemohou změnit své pohlaví.“

Boží slovo se neděje jako doslovné opakování. Hereze biblického fundamentalismu IV.

Liberální teologie 19. století v rámci objevu historické podmíněnosti nejen autoritativních náboženských textů, ale vůbec všech duchovních fenoménů, odmítla výjimečné postavení bible založené na staroprotestantské nauce o inspiraci a bezvýhradně bibli vydala historicko-kritickému zkoumání.