9/2003

Ludvík Vaculík christocentrický?

Ve sbírce psaníček mezi Marií a Ludvíkem Vaculíkovými a Milenou a Janem Šimsovými (Vážený pane Mikule, nakladatelství Olomouc, 2003) považuji za svým způsobem špičkový dopis paní Marii Šimsové k osmdesátinám, ač se – přinejmenším adresátkou – vymyká všem ostatním. Je datován v Dobřichovicích 30. května 1986 a podepsán Ludvík Vaculík a Madla Vaculíková.

Meditace k závěru církevního roku

Je podzim a blíží se zima. Netěším se na ni. Pro staršího člověka je zima náročná. Musí se topit, vanou chladné, někdy až mrazivé větry, na ulicích se tvoří náledí a chůze se stává riskantní. A zlomenina v pokročilém věku je hodně nebezpečná. Starší člověk je více vázán na domov a do duše se vkrádají stíny s ubývajícím přirozeným světlem.

Hutně a chutně 9/2003

V LtN 44 se Erazim Kohák u příležitosti 28. října již (a přece ne) jen ohlíží za Československem. Představovalo podle něj „rizikový, přechodný útvar“, a doplatilo na to, že ho jeho zakladatelé příliš opřeli o přesvědčení, „že vratkou loďku republiky pohání k cíli proud dějin,“ směřující od theokracie k demokracii.