9/1994

Příběh křtěnců

William Roscoe Estep

(Radikálové evropské reformace), Bratrská jednota baptistů, Praha 1991.

Kdo je sektář, kacíř? Na otázku uslyšíme přiměřenou odpověď, když se odvážíme též zeptat – co je to establishment?, co je to státní církev?

A nepřizpůsobujte se věku tomuto…

V jednom z loňských čísel Českého bratra mohli jsme číst fiktivní rozhovor – souhrnnou zprávu o zapšklosti, předsudcích a nenávistném poštěkávání některých členů ČCE, projevujících (k údajnému zděšení pastorů a seniorů) tak svou nelibost nad čerstvými větry popřevratových změn. Myšlení i slovník jak živený Naší Pravdou nebo Republikou. Kde se to v těch bratřích (a sestrách) bere?

Dva projevy prezidenta

Asi opravdu platí, že nikdo není prorokem ve své vlasti, a proto náš prezident jezdí ven za těmi, kdo mu naslouchají. Už se skoro stalo pravidlem, že zatímco doma pronáší jen krátká příležitostná stanoviska, pro cizinu připravuje zásadní projevy. V průběhu posledních měsíců pronesl dvě závažné řeči před posluchači v USA, nejprve 4. července ve Filadelfii a podruhé 29.

Ještě jednou ke Koniášovi

Mýlil se Alois Jirásek?

Oč nám jde ve sporu o Koniáše, který Jiří Bílý (Protestant č. 7/94) halí ve vznešené, ale nic neříkající fráze o shromáždění nových faktů z 18. století (ve skutečnosti žádná neuvádí a přechází podstatná fakta dosud známá), o tom, že žádná společenská skupina nemá monopol pravdy, že historická pravda musí být hledána integrálně apod.?

Lásky den

Představení Ha-Divadla Lásky den je podivuhodné. Autor scénáře a režisér Arnošt Goldflam balancuje bosýma nohama po hraně nejostřejších nožů – a nepořeže se.

Hutně a chutně 9/1994

V sobotu 1. 10. 1994 byl při slavnostní mši ve slavkovském římsko-katolickém kostele pasován na komtura řádu sv. Lazara Jeruzalémského synodní kurátor českobratrské církve evangelické MUDr Zdeněk Susa. Vznik tohoto rytířského řádu spadá do doby 1. křížové výpravy. V současné době je ekumenické povahy.