7/2000

Globalizace versus kosmokracie

Několik měsíců před 55. výročním zasedáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky (19.–28. září) zavládla v českých médiích hysterická posedlost očekávanými hordami vandalů a hulvátů. Ale i nejvyšší politikové se snížili k vágně paušálnímu zostouzení odpůrců MMF, SB a globalizace, jako by nebyli s to se o skutečné opozici nic dozvědět. Blahoslavení tiší? Opozice (např.

Libštát

Vyslovíme-li slovo Libštát, představíme si jeden ze sborů Libereckého seniorátu. Mezi faráři a některými laiky však toto označení vyvolá představu spontánního setkávání po dobu téměř třiceti let.

Krize amerického protestantismu

Po druhé světové válce se v USA ustavila Národní rada církví Kristových, aby organizovala spolupráci většiny protestantských denominací a pravoslavných církví a usilovala o jejich vzájemné porozumění. Zpočátku se přidržovala náboženské tradice, z níž Spojené státy vznikly, tedy tzv. protestantské etiky, a v prvních letech studené války zaujímala vyhraněné stanovisko vůči komunismu.

A nahoře nic…

Na sklonku 20. století došlo k obnovení zájmu o mystické intelektuální návyky. Do češtiny byla přeložena některá zásadní díla nejen křesťanských mystiků, ale seznámili jsme se i s mystickou tradicí islámu, židovství i buddhismu. I. O.

Klient či pacient

Pokusím se stručně odpovědět na dotaz MUDr. Pavla Jerieho (Prot 2/00) k mému rozhovoru s I. Ryšavým (10/99). Termín „klient“ jsem použil vždy, když jsem se pohyboval na půdě psychoterapie. Snažil jsem se tím vyjádřit odlišnost povahy vztahu mezi psychoterapeutem a tím, kdo psychoterapii podstupuje, oproti tradičnímu vztahu lékař–pacient, běžnému v jiných oblastech medicíny.