6/2003

Proscripta 6/2003

Vracet se domů

Tiše se kladou stíny

do polí

na posvátné hory

Tiše se kladou stíny

 

Tiše se kladou stíny

i na mě

už padá stín

 

Tiše se kladou

Tiše se splétají

moje kročeje s tvými

*  *  *

Okolo domu zlátne sad

vítr se honí v poli

Buďto sis vzal

Kázání Jiřiny Kačenové

Jednou vyháněl Ježíš zlého ducha z němého člověka. Když ten duch vyšel, němý promluvil. Zástupy se divily. Někteří z nich však říkali: „Démony vyhání ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ Jiní ho chtěli podrobit zkoušce; žádali od něho znamení z nebe. Protože znal jejich myšlenky, řekl jim: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.

Dva fejetony

Ve čtvrtek 29. května v brněnském Mahenově památníku představovali Jan Šimsa a Ludvík Vaculík knihu své vzájemné korespondence „Vážený pane Mikule“. Besedu příznačně zarámoval Vaculík četbou svých dvou fejetonů. „Pokus o jiný žánr“ z 28. října 1978 byl silný, protože osvobodivý, již tehdy.

Pád modly

Pražané mé generace si pamatují, jak na Letné stavěli gigantickou sochu Stalina. Jak ji pak po odsouzení Stalinova „kultu osobnosti“ vyhodili do povětří. A jak potom za „sametové revoluce“ následovaly sochy Lenina.

Bushova víra a politika

V souvislosti s válkou, která svrhla Saddáma Husajna, se vrací otázka vztahu náboženského přesvědčení a politického rozhodování. Biblické poselství – uchopené a promýšlené ve vždy novém tázání a zápase – se samozřejmě může a má stávat výzvou i na rovině konkrétního politického rozhodnutí. Ovšem jak? Evangelickému (resp. klasickému protestantskému pojetí) odpovídá spíše model „vícestupňový“.

Jízdní řád či vzorkovník?

Se zájmem jsem přečetl článek Martina Janečka Pád modly. Sdílím jeho sen o mírovém uspořádání Blízkého východu. Líbí se mi talmudická moudrost o síle smíření. Poučeně píše o pan-arabské straně Baas a jejím křesťanském zakladateli. Článku rozumím jako vyjádření podpory nedávné válečné akci USA a Velké Británie, která vedla k pádu Saddámova režimu.