6/1990

Husův zápas

Jakkoli je nepopiratelná důležitost dějinných reálií, s nimiž jsou spjati jednotlivci, skupiny i celé národy do té míry, že se jim zdají jedinou „realitou“, platí požadavek porozumět jim odkazem na hlubší kontext, v němž se odehrávají.