4/2011

Neobvyklá žena z neobvyklé generace v neobvyklých časech

Hebe (Charlotte) Kohlbrugge, Dvakrát dvě je pět

Vzpomínky Hebe Kohlbrugge vyšly holandsky v r. 2002 s podtitulem „Svědkyně na východě a západě“. Nyní jsou k dispozici i česky v ediční radě Emana Bibliotheca Bohemica Batavica, ovšem s podtitulem „Můj nevypočitatelný život od roku 1914“. To v nizozemském vydání vyjadřuje anorace na zadní straně obalu: kniha je rukověť pro ty, „kdo vědí, že život se neodehrává podle číselných řad, ale podle formule 2 × 2 = 5.“ Hebe je neobvyklá žena z neobvyklé generace v neobvyklých časech. Výčet těchto dat přitom ústí do pohnutého vyprávění o tom, kde se v životních zákrutech projevuje nějaká konstanta. Co ji doprovázelo, motivovalo a vyzývalo k překonání bariér.

Kainův problém

Poznámky k překladu jednoho slova

Ve Steinbeckově románu Na východ od ráje se vede na několika stránkách exegetický rozhovor nad příběhem o Kainovi a Ábelovi. Dovídáme se, že Číňan Lee se spolu se svými moudrými soukmenovci zabýval dva roky otázkou, jak porozumět výroku o Kainově poměru k hříchu.