4/2003

Hutně a chutně 4/2003

ET-KJ č. 10-12/03 přinesly obsáhlý text J. Štěpána o článcích, kterými novozákonník J. B. Souček reagoval na odsun Němců (Součkův dopis do Ženevy odešel před 55 lety). Zřetelně z něj vyplývá, že jedním ze důvodů Součkova kritického postoje k odsunu byla aktualizace důrazů T. G.

Kubánské procesy

Od 18. března pozatýkala kubánská policie 78 členů kubánské demokratické opozice. Jsou mezi nimi nezávislí novináři, představitelé nezávislých odborů, zakladatelé nezávislých ekonomických a politických výzkumných institutů z celé Kuby. V čase, kdy jsou psány tyto řádky, probíhají procesy a jsou ukládány vysoké tresty – až do 27 let.

Glowinského Černé sezony

V minulém roce vyšla v nakladatelství Olomouc knížka polského literárního vědce Michala Glowinského nazvaná nepříliš poutavě „Černé sezony“. Ve dvaceti většinou krátkých záznamech zpracoval autor své zkušenosti z doby druhé světové války a těsně po ní. Prožil ji jako židovské dítě. V roce 1939, kdy Německo napadlo Polsko, mu bylo pět let, v roce 1947 třináct.