4/2003

Součty Protestant Pá, 15/12/2017 - 16:02

Ó ty stanice, na které již nedoběhneme –
ó ty hodiny, které jsme promeškali –
ó ty zvony, které se již nerozhoupají –
ó ta moře, která již neuzříme –
ó ty milenky, které se v rukou proměňovaly
v sochy –
ó ty střevíce, do nichž se již nedostaneme –
ó ty hřebíky, které již nevyplivneme –

Protestor 4/2003

Základním významem slovesa protestor, od něho je odvozen název časopisu Protestant i označení jedné z klasických větví křesťanstva, je „vydat veřejné prohlášení či svědectví“. Proto jsme právě takto nazvali novou přílohu našeho časopisu. Budeme v ní přinášet vyznavačské texty, jež se staly i důležitým veřejným svědectvím.