4/2002

Rozhovor se sestrou Gulzadou

Sestra Gulzada Tulepbergenová pochází ze středoasijského Kazachstánu, z města Taraz. Od roku 2000 žije jako imigrantka i se svými dvěma syny (s dvanáctiletým Valichanem Samuelem a ročním Danielem) v České republice. Po dobu svého pobytu v zařízení pro uprchlíky ve Stráži pod Ralskem se účastní sborového života ČCE v České Lípě; její děti se křtem staly členy naší církve.

Nebyl bych tu ani hodinu…

(vzpomínky na závěr života Jana Masaryka)

V souvislosti s nedávno znovuotevřenou debatou o smrti Jana Masaryka uveřejňujeme dva texty – vzpomínku Jarmily Letovské na setkání s J. Masarykem z ledna 1948 (sepsanou v r. 1998) a záznam vzpomínky Harryho Payna, který byl bezprostředním svědkem rychle se měnících verzí Masarykova úmrtí.

Hutně a chutně 4/2002

Nejsem a nechci být majitelem pravdy./ Mně přesně vyhovuje putování na pomezí hereze./ Abych se vyhnul tomu, čemu se říká pokoj víry,/ a co je pouhým sebeuspokojením, vyznává Czeslav Milosz v Teologickém traktátu. V překladu V. Buriana ho otiskly LtN 12/02.

Pravdy každému přejte 4/2002

Dokumenty českých dějin

KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY JEDNOTY BRATRSKÉ

Na tebe, národa český a moravský, vlasti milá, zapomenout také nemohu při svém již dokonalém s tebou loučení, nýbrž i k tobě nejpředněji se obracíc, tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, nápadníkem i dědicem nejpřednějším činím…