4/1994

Před 610 lety

15. června 1389 na Vidov dan, den sv. Víta, porazili Turci na Kosově poli srbského knížete Lazara, čímž začala takřka šest století trvající turecká nadvláda nad touto zemí.

Je libo guláš?

Z přemýšlení o patologických změnách stárnoucího organismu mě vyrušil telefon. „Pohřební služba. Pane faráři, budete mít ve čtvrtek odpoledne čas? Zemřel pan Hrdlička, rodina si přeje církevní pohřeb.“ V termíny zahuštěném kalendáři na čtvrtek odpoledne nic nebylo.

Invaze radikálního pluralismu a totální tolerance do lidského myšlení současnosti

Rád bych doporučil knížku, která vyšla v němčině v Lucernu 1993 v edici Exodus s titulem Die Sowohl-als-auch-Falle. Podává teologickou kritiku postmodernistického myšlení, kterou přinášejí tři autoři: Kuno Füssel, Dorothea Sölle a Fulbert Steffenski.

Jako ukázku uvádím několik úryvků ze studie D. Sölle:

Komunikace

opět komunikují. V letech 1984–1989 vycházely jako samizdat. Přetransformování na Souvislosti dle autor–a(ů) Editorialu nepřineslo hlubší záběr. Po prvním pokusu o přistřižení křídel a vyhoštění několika členů redakčního kruhu z dále existujících (dnes již z nakladatelství Zvon také vyhoštěných) Souvislostí začali postižení protagonisté opět „komunikovat“.

Seberte nám starou víru?

P. Otter v článku Seberte nám starou víru předkládá čtenáři přehled křesťanských paradigmat, diskusi o pojmu postmoderního paradigmatu a aplikaci na situaci křesťanství v Česku. Zajisté chvályhodné; k článku však mám následující kritické připomínky: