3/2013

A jaké zase křesťanské hodnoty?

Není úplně zvykem, že bychom na stránkách Protestanta hodnotili redakce jiných periodik nebo dokonce konkrétní autory. Jsou ovšem situace, kdy je třeba udělat výjimku. Jiří X. Doležal, který je už od devadesátých let přední osobností časopisu Reflex, se v poslední době pouští na tak tenký led, že to nelze nechat bez povšimnutí.

Tak málo Koniášů!

„Výbor ze studií, statí, recenzí, poznámek, glos a dalších příspěvků, které v časopisech a příležitostných tiscích v letech 1925–1945 publikoval PhDr P. Jan Strakoš, literární kritik, historik katolické orientace a v meziválečném období zanícený zastánce estetické teorie ‚čisté poezie‘.“ Tak charakterizuje knihu editor Ladislav Soldán n

Přátelé na K

Přišel s tím Pavel, starší bratr. „Všiml sis, kdo všechno z přátel rodičů je na K?“ A opravdu: Kloudovi, Kohákovi, Kopelentovi, Kužvartovi… Byla z toho hra! Ve sdružení byl Miroslav Kačer. Jeho starší sestra Marta byla činná v církvi. Pak jsme objevili Dr. Kavinovou a prof. Kavinu. A pana faráře Krejčího.

Hrůznost absolutní jednoty

Už je to docela dlouho, co bylo vydáno prohlášení křesťanů proti zákonu o navracení církevního majetku. Stručně a přibližně shrnovalo základní argumenty a samozřejmě mělo své chyby. Podrážděná reakce Katolického týdeníku nicméně jako hlavní výtku formulovala to, že prohlášení svou povahou nabourává pracně vybudovanou jednotu.