3/2013

Pro homine 2013 / Štědrost a lakota jako atributy spravedlnosti

Když se Elífaz Témanský snaží dopídit příčiny Jóbova utrpení, vmete mu do tváře obvinění: „Bezdůvodně jsi bral zástavu od bratří, svlékal jsi z nich šat a nechával je nahé, znaveného neosvěžils vodou, hladovému odepřel jsi chleba.“ (Jb 22,6n) Přestože se jeho očerňování spravedlivého trpícího ukáže jako liché, jedno je z něj zřejmé: být skoupý v

Hutně a chutně 3/2013

„Varuji vás před tím, zachovejte si, prosím, velmi zdravou distanc od politiků a od státu. Nedělá nám dobře, nám katolíkům, když se příliš přibližujeme státu,“ pronesl v reakci na podepsání smluv mezi církvemi a státem ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg během mše ve svatovítském chrámu 9. 3.

Nadace Divoké husy 3/2013

V první polovině dubna poletí Divoké husy do Pardubického kraje podpořit Fidcon o. s. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity a rozvojovou pomoc na Haiti. V severozápadní oblasti Haiti pomáhá projekt Praga-Haiti již 5 let. Původně byl napojen na českou misii, nyní působí v celé provincii.