3/1994

Seberte nám starou víru…

I.

Ukázalo se, že prvotní křesťanství se nakonec nemuselo vyrovnávat s eschatologickým uskutečněním království Božího ani s apokalyptickým zánikem tohoto světa. Muselo se vyrovnávat s časem a prostorem, s dějinami a světem. Církev nevstoupila do nebeské slávy, nýbrž prodírá se pozemskou realitou.

Není pobouření jako pobouření

Nejednoho z křesťanských čtenářů Svobodného slova rozrušila dne 29. 1. 1994 černě orámovaná zprávička na 2. straně, tučně zvěstující, že podle luterského teologa G. Lüdemanna „Ježíš Kristus nevstal z mrtvých, nýbrž jeho pohřbené tělo zetlelo. Nepochybně ti, kterým se evangelijní vyprávění o prázdném hrobě (Mk 16,1nn a paralely) stává jakýmsi „důkazem vzkříšení, byli možná otřeseni.

Člověk v pasti nejen jaderné energie

Štěpáne,debatujeme o tom spolu už delší dobu. Popisuješ ve svém článku (Jaderná energie člověk v pasti, Protestant 2/94) situaci, týkající se vyhledávání místa pro mezisklad vyhořelého paliva a atmosféru, jakou to vyvolává ve Vašem kraji panenské přírody mezi Pelhřimovem, Jihlavou, Telčí a Jindřichovým Hradcem, který je mezi několika vybranými lokalitami.

Hutně a chutně 3/1994

Otevřený dopis studentům Biblické a misijní školy napsal jejich soused z Hradce Králové, Jan Dus nejmladší. Reagoval tak na skutečnost, že téměř všichni letošní absolventi chtějí složit diakonskou zkoušku: požádal studenty, aby svůj vstup do sborové služby odložili a získali patřičné vzdělání na bohoslovecké fakultě.