2/2003

Politicky korektní antisemitismus

Bohu díky nezdařený pochod skinheads pražskou židovskou čtvrtí dne 12. 1., zamýšlený jako protest proti izraelskému „holocaustu“ Palestinců, nech je nám pádným podnětem k zamyšlení nad současnou podobou antisemitismu. Tato vyloženě nechutná akce byla prvním výraznějším projevem nového antisemitismu, který se na Západě bohužel stal již společensky plně akceptovaným jevem.

Václav Havel a Amnesty (Inter)national

Prezidentská kariéra Václava Havla začala skvělým novoročním projevem 1. ledna roku 1990 o tom, jak naše země nevzkvétá. Jeho kariéra, která měla trvat pouze několik měsíců (do prvních svobodných voleb), prakticky skončila po třinácti letech rovněž zajímavým projevem o tom, jak naše země vzkvétá. Mezi tím je období, kdy se z jedné země staly země dvě.

Co je pravda?

(malé filosoficko-teologické sci-fi)

motto: Pilát mu řekl: Co je pravda?

V archivu agentury PLT, která se zabývala průzkumem veřejného mínění a dostala se před nedávnem do likvidace, byl nalezen spis o jejím posledním průzkumu. Průzkum měl obsahovat jedinou otázku: Co je pravda? Seznamujeme vás s jeho závěrem: