2/1997

Dvě opačné tendence

Střední školy si mohou nyní objednat pro své žáky učebnici která scházela a jistě je potřebná: „Kapitoly z dějin výtvarného umění, pro výuku umění na středních školách.“ Autorem je Vladimír Prokop, vydalo nakladatelství O.K. Soft Sokolov.

Pracovní texty pro kazatele

Na př let 60. a 70. připomenul francouzský teolog G. Casalis těžkopádně exegetujícím a kážícím kazatelům, že nemají opouštět poctivou exegetickou přípravu, své exegetické úsilí však mají zavrcholit „prorockým kázáním“. Tak osloví posluchače legitimně v jejich konkrétní situaci.

Poděkování Protestantu

(Ad Hutně a chutně, Protestant 1/97)

Titulem „ThDr“ mne častovali při výsleších. Oslovovali mě tak i spoluzaměstnanci, nechtějíce říkat „pane faráři“, ale chtějíce mne zařadit mezi třetinu vysokoškoláků, ač jsem byl „D“ (jako dělník). „Pane Stubley, neříkejte mi doktore, říkají mi tak štvavé vysílačky.“ To jsem si dal!

Mušketýři po dvaceti letech (reportáž)

V roce 1991 navrhl Václav Havel paní Aung San Suu Kyi, generální tajemnici Národní ligy pro demokracii v Burmě na Nobelovu cenu a ona ji vskutku dostala. A tak na slavnostním zasedání vědecké rady Karlovy univerzity v Betlémské kapli 10. ledna 1997, věnovaném 20. výročí vyhlášení Charty 77, byla této bojovnici za lidská práva udělena hodnost doktora honoris causa právních věd.

Francouzská učebnice dějepisu

(aneb těžká cesta do Evropy)

Učebnice dějepisu pro 5. třídu francouzské college (red. J. M. Lambin, 1987), tedy naši 7. třídu základní školy, zahrnuje období od 5. do 16. století. Protože na lyceu (naše čtyřleté gymnasium) se ve výkladu historie dále pokračuje až do současnosti, máme zde jediný přehled daného období, s nímž se francouzští žáci setkají.

Hutně a chutně 2/1997

Senior horáckého seniorátu ČCE Lubomír Kabíček kázal v jihlavském římskokatolickém kostele v rámci mše, avšak ani on, ani další evangeličtí spoluvěřící nebyli připuštěni k eucharistii. „Radujeme se z toho, že evangelium Ježíše Krista nás už spojilo v jeden Kristův lid, že všichni přijímáme Boží spasení, odpuštění hříchů.