1/2000

K občanské společnosti

rozhovor s Dušanem Stuchlíkem 

Dušan Stuchlík (1972) byl reportérem mj. v Mladé frontě Dnes a České televizi, nyní pracuje v mediální agentuře. Je zakladatelem Společnosti pro občanskou veřejnou aktivitu (SOVA) a hlavním organizátorem protestních akcí proti válce v Čečensku před ruským konzulátem v Brně.

Druhé vydání zpěvníku Svítá

Farářka Irena Škeříková připravila z pověření celocírkevního odboru mládeže při SR ČCE druhé vydání v církvi užívaného „Svítáku“. Zpěvník vydal opět Kalich, tentokrát v úpravě, kterou měli pořadatelé na mysli již při vydání prvním. Obálka je omyvatelná, vazba o několik tříd kvalitnější, papír vhodnější, tisk čitelnější, váha přijatelnější.

Nedialogické symposium

Ve dnech 3. a 4. 12. 1999 uspořádala Evangelická teologická fakulty UK a synodní rada ČCE mezinárodní symposium k 110. výročí narození a 30. výročí smrti prof. Dr. Josefa Lukla Hromádky. Snad všichni z devíti referentů, čtyř zahraničních a pěti domácích, zdůraznili dialogický charakter jubilantovy teologie. Ale symposium samotné bylo parodií dialogu.

Hlásím se o slovo

Paní V. Tydlitátová si v Protestantu 9/1999 (vyšlo i v KR 8/1999) ve svém článku „Ještě k novozákonnímu antijudaismu“ povzdechla nad reakcemi na dopis „Židovským obcím v Čechách a na Moravě“, jež se v církvi zvedly v posledních dvou letech, tak hluboce a nahlas, že i mne smutek hlubin její duše přiměl k reakci.

Petice na obranu nevinných obětí v Čečensku

Dnes slavíme 10. výročí pádu komunistického režimu a nedaleko od nás umírají nevinní lidé. Na území dobytém ruskou armádou dochází k „preventivnímu zpracování lidské masy“ (prohlášení ruského generála A. Čekalina). Lidé, kteří nezahynuli přímo při bombardování a vojenských akcích, jsou vystaveni nesmírným útrapám a znásilňování, jejich majetek rabování.

Do budoucnosti? Oklikou!

Hrr do budoucnosti. Taková konvence popadne člověka, když se otevře nová šance, kapitola, číslice na začátku letopočtu. Neztrácet čas otázkami, kdo jsme, kam jdeme. Když ti připadne, že cesta je volná, nemusíš se takovými prkotinami zdržovat. A za chvíli už slyšíš pravidelný dusot nohou, startování motorů a všechno to proudění se nakonec slévá na dálnici k Šťastnému Příští.