1/1995

NKD 1995

Hlasy – opomenuté společně s násilně umlčenými nebo umlčovanými – zaznívají v nové souvislosti biblických textů vybraných Milenou a Janem Šimsovými v publikaci Na každý den 1995 (Praha 1994, Kalich).

75 let Evangelické theologické fakulty

Jubilea jsou samozřejmě předně připomínkou uplynulého, cesty, která již leží za námi. Přesto jsou však příležitostí ke slavnostem, jejichž stanovištěm je v zdůrazněném smyslu přítomnost: o ni jde, o naši současnou totožnost. Ohlédáme se tedy na všechny strany – nejen zpět. Přinejmenším stejně intensivně vyhlížíme i do budoucna: kudy se půjde nyní, s čím musíme počítat a čeho se smíme nadít.

Hledejte nemesiáše

(inspirace k novoročnímu předsevzetí podle J 1,20)

Pojďte za mnou, já to tady znám, zněla nejhroznější komická věta kdysi v minulém desetiletí v divadelním kuse Poslední leč. Slovo senilního staříka se stalo rychle citátem, ožívajícím v nejrozmanitějších všedních i nevšedních kontextech.