10/2020

Chvála ženy statečné

a také ženy moudré, zdatné, laskavé, půvabné a něžné je mi blízká v článku bratra faráře Pavla Keřkovského Proč by měli křesťané snažně žádat parlament o ratifikaci Istanbulské úmluvy (Pt č. 8). Srdečně podporuji také jeho nápad, aby příštím seniorem ČCE nebyl zvolen muž, nýbrž žena…