Takhle vidím budoucnost Ameriky

Číslo

Rozhovor s Ondřejem Stehlíkem a jeho manželkou Martinou

Jak prožíváte v New Yorku podzim a nástup „druhé vlny“ covidu?

No, tady se tomu neříká druhá vlna, ale následná vzplanutí (spikes). Odborníci praví, že virus ještě nezmutoval natolik, aby vytvořil druhou vlnu. V podstatě se tu COVID přelévá z jedné strany země na druhou, k tomu ještě během prezidentské kampaně Txxxp pořádal předvolební mítinky, kde skoro nikdo nedodržoval karanténu ani jiná pravidla, a důsledky jsou teď skutečně strašidelné. Kvůli prezidentské aroganci, dezinformacím a neschopnosti tu denně umírá víc jak tisíc pět set lidí. To je víc jak deset tisíc lidí týdně! Oběti jsou nyní převážně v zemědělských částech Ameriky, ale mírný vzestup případů jsme zaznamenali i v NYC (New York City, tj. město New York – pozn. red.).

Manželka Martina, lékařka: Hlavní rozdíl oproti situaci na jaře je, že v nemocnicích, alespoň u nás v NYC, je nyní dostatek ochranného vybavení. Pro lékaře a sestry a pro pacienty je dostatek všeho, co potřebujeme, a situace v nemocnicích je do značné míry pod kontrolou.

Druhý rozdíl je v tom, že je dostatek testů a lidé jsou povzbuzováni, aby se dávali často testovat. Testy jsou snadno přístupné, lidé na ně mohou jít bez doporučení lékaře a testy jsou plně hrazeny státem. To v NYC výrazně pomáhá omezovat šíření epidemie, která je nejinfekčnější právě v raných stadiích nemoci.

Ondřej: To jsou také důvody, proč Txxxpově administrativě máme za zlou její až kriminální neschopnost – v obou případech měli dost času vše připravit, a neudělali to. Přitom naše současné zkušenosti ukazují, jak velkou pomocí to mohlo být na jaře.

V Čechách se od jara – mj. i díky populistickému způsobu řízení země – do značné míry rozpadla ochota ke společenské solidaritě. Jak se v tomto smyslu vyvíjí situace okolo vás – ve vztahu k protiepidemickým nařízením, ohroženým skupinám nebo i nemocničnímu personálu?

Řekl bych, že u nás to bylo ještě horší. Populistický prezident Txxxp aktivně podkopával a v podstatě stále podkopává autoritu lékařů, hygieniků a vědců. Proti epidemiologickým opatřením veřejně a hlasitě vystupoval. Napadal vlády a guvernéry jednotlivých států, kteří se snažili o rozumná epidemiologická opatření. Aktivně podporoval chuligány, kteří epidemiologická opatření bojkotovali, a dokonce napadali se zbraněmi. Banda takových po zuby ozbrojených hulvátů dokonce obsadila na čas státní kapitol v Michiganu. To byl nejkřiklavější případ, ale něco podobného se tu děje doteď.

Změnil se od jara v něčem přístup administrativy k organizaci nemocniční péče? A jak jsou na tom lidé bez domova a podobně zranitelné skupiny?

Prezident Txxxp v podstatě aktivně šířil bludy. Během tiskové konference navrhoval, aby lékaři nemocným dávali injekce dezinfekce (v Čechách známé jako Savo). Teď dokonce Txxxp prohlásil, že federální vláda připravuje distribuci očkovacích látek s výjimkou státu New York – asi jako pomstu za to, že New York hlasoval pro jeho protivníka, nebo proto, že nenávidí našeho guvernéra Andrewa Cuoma.

Město New York uzavřelo útulky pro bezdomovce, protože nesplňovaly přísná hygienická kritéria, a přestěhovalo bezdomovce do hotelů, které byly tak jako tak prázdné. Hotely dostaly částečnou finanční kompenzaci a lidé z útulků bydlí v jednotlivých pokojích a jsou tak podstatně méně vystaveni riziku infekce.

Město rovněž užívá hotely k ubytování těch, kdo jsou propouštěni z nemocnic na rekonvalescenci a nemohou se vrátit domů, protože by ještě po několik dní mohli vystavit infekci své rodinné příslušníky. Tak jim město platí několik nocí v hotelích.

Chodí tvá žena lékařka stále dobrovolně do nemocnice pomáhat léčit nemocné bez pojištění?

Nemocniční péče je v USA do značné míry decentralizovaná. Každý stát má jiná pravidla a přístup. Stát New York je asi nejbližší situaci v Evropě. Lidé bez pojištění obdrží v okamžiku hospitalizace plnou nemocniční péči, která se hradí z nouzového pojištění, které z větší části platí stát a město New York. Hlavní problém tak spočívá v tom, že než se pacienti dostanou do nemocnice, nemají žádnou nebo minimální lékařskou péči. Přicházejí tak do nemocnic pozdě a v pokročilých stádiích nemocí, která např. v Evropě lékaři skoro neznají. USA tak má výrazně větší úmrtnost na covid než mnohé i rozvojové země, protože mnozí nemocní mají neléčené chronické nemoci, které výrazně zhoršují jejich prognózu. Chudoba v Americe je navíc často spojena s obezitou, diabetem, vysokým krevním tlakem atd., a to všechno vede k statisticky horšímu průběhu nemoci.

Reflektovali jste v rámci sborových aktivit nějak hnutí #blacklivesmatter?

Black Lives Matter jsme podporovali už dávno. Velký transparent Black Lives Matter visí na budově sboru víc než dva roky. Problémy s rasistickou policií, která se hrubě, až vražedně chová vůči menšinám obecně a černochům obzvláště, jsou tu odedávna. V roce 2014 newyorská policie de facto zavraždila – uškrtila Erica Garnera, protože si jako nezaměstnaný přivydělával bez povolení prodejem jednotlivých cigaret na terminálu přívozu na Staten Island. V podstatě jej poliši udusili, on byl první, koho jsme slyšeli naříkat I can’t breathe, I can’t breathe (Nemůžu dýchat…). Až zamrazí, že tatáž slova jsme slyšeli i od George Floyda o šest let později.

Dobře si to pamatuju, protože jsme pak ze sboru šli na demonstraci proti této policejní brutalitě. A na ní na mne najel a odhodil mne nějaký rozzuřený řidič ve velkém SUV, takže jsem si zlomil obě zápěstí, a dával pak několik týdnů požehnání s oběma rukama v dlaze.

Jak jste prožívali čas před prezidentskými volbami? Mohli jste s ženou volit? Čekali jste – v okruhu lidí, kde se pohybujete – že to bude tak napínavé?

V podstatě od minulých prezidentských voleb jsme se všichni přes noc stali aktivisty. Jako sbor jsme byli aktivní vlastně už před volbami 2016. Txxxp vystupoval s nehoráznými xenofobními a rasistickými projevy a zároveň o sobě jedním dechem prohlašoval, že je presbyterián. Tak se naše staršovstvo oficiálně dotázalo našeho seniorátu a ústředí církve, je-li tomu skutečně tak a pod čí jurisdikci patří – kdyby totiž byl skutečně členem, mohli bychom s ním zahájit kvůli jeho nehorázným rasistickým projevům kázeňský proces (venkoncem jsme kalvinistická církev, tak ať jsme věrni tradici v dobrém duchu). Ukázalo se ale, že Txxxp sice byl v presbyterní církvi pokřtěn, ale členem už dlouho nikde nebyl. Stated Clerk celé církve (cosi jako synodní senior) tak před volbami 2016 vystoupil v televizi, že Txxxp není presbyteriánem, a světe div se, Txxxp to přestal vytrubovat!

Po inauguraci 2017 náš sbor vypravil dva autobusy do Washingtonu DC na takzvaný Women’s March, což byla demonstrace podstatně vetší než inaugurace – statisíce lidí v Washingtonu a na mnoha jiných místech. Účastnili jsme se i pochodu pro vědu, demonstrací proti zbraním…

Aktivně se podílíme na práci mnoha skupin, které registrují voliče a přesvědčují lidi, aby chodili volit na všech úrovních. Před volbami v roce 2018 jsem psal a podporoval kandidaturu do místní školské rady na předměstí Atlanty v Georgii. Ukázalo se, že kandidátka – demokratka, která trvala na sexuální výchově a odmítání inteligent design (kreacionistické pavědy) – je presbyterní farářkou. Stali se z nás přátelé, jednou už u nás ve sboru i kázala.

Všichni (celá rodina) jsme tedy volili, máme totiž dvojí občanství (steré díky Karlu Schwarzenbergovi!). Dcera volila osobně v den voleb. Manželka předčasně do hlasovacího boxu a já jsem hlasoval poštou, stejně jako syn a snacha.

Že to bude napínavé, jsme tušili. Úřadujícího prezidenta není jednoduché odvolit (sesadit). Napínavá situace byla i kvůli pandemii a snaze bránit šíření nákazy větším využíváním korespondenčního hlasování.

V Čechách se objevilo několik komentářů, které korespondenční hlasování zpochybňují, jako by hlas vhozený fyzicky do urny byl „legitimnější“. Jak se to jeví z perspektivy života v USA?

Korespondenční hlasování je zde celkem dobře zavedené. Sami jsme tak už jednou hlasovali, neboť v den voleb jsme byli na dovolené a lezli na havajské sopky. Člověk musí několik týdnů dopředu požádat o korespondenční hlasovací lístek. Ten obdrží, vyplní a odešle (musí být orazítkován poštou nejpozději v den voleb).

Lístek se odesílá ve dvou obálkách. Jedna je poštovní, druhá pak anonymizující a uvnitř je volební lístek. Funguje to skoro jako rekomando dopis, takže si člověk může ověřit, že pošta hlas vyzvedla ze schránky, doručila a že jej volební komise přijala a zpracovala. Vzhledem k tomu, jak je to propracované, myslím, že je skoro nemožné, aby se přitom dalo podvádět.

Hlavní problém byl, že kritikou korespondenčního hlasování chtěl Txxxp zbavit volebního práva své oponenty: Republikáni jednak aktivně vystupovali proti nebezpečí pandemie, takže pak byli ochotnější hlasovat osobně. Výrazně vyšší procento demokratů hlasovalo korespondenčně. A dále, republikáni trvají na volbách v úterý (normální pracovní den). Což znesnadňuje volby lidem, kteří si nemohou dovolit nejít do práce. Krom toho republikáni aktivně snižují počty hlasovacích místností v oblastech, kde je víc demokratů. Vznikají tak dlouhé fronty, mnozí nemohou čekat ve frontě několik hodin, vzdají to a nehlasují.

Z těchto důvodů demokraté aktivně učí své voliče, jak hlasovat korespondenčně. No a to se samozřejmě Txxxpovi a republikánům nelíbilo. Dokonce se pokusil o cosi jako „soft puč“. Zakázali zpracovávat (předpřipravovat) korespondenční hlasy, jak docházely. V mnoha státech se musely skladovat a zpracovávat až po dni voleb. Takové zpracování pochopitelně déle trvá (otvírání dvou obálek, skenování lístku…). Během prvních hodin po volbách tak mohl vzniknout (uměle vyvolaný) dojem, že výrazně vyhrává Txxxp. Naštěstí mu to ale tak úplně nevyšlo – ráno po volbách ani on ještě neměl vyhráno a muselo se dál a dál počítat. A čím déle se počítalo, tím bylo jasnější, že to Biden vyhrává.

Trvalo to pár dní, ale nakonec to nebylo ani kdovíjak těsné. Biden a Harrisová vyhráli o víc jak 6 milionů hlasů! To je víc lidí, než kolik hlasuje v celých Čechách.

Co si myslíš o satirické povaze prezidentství Trumpa?

Než se nám přihodil tenhle prezidentský paskvil (a pěkně nebezpečný paskvil), tak jsem sice znal, ale ne zcela rozuměl Giambattistu Vicovi a jeho cyklu forem vlády a forem veřejného diskurzu, jak o něm píše v La Scienza Nuova (Nová věda). Proč by měla demokracie mít jako primární formu diskursu právě ironii – a proč by to mělo vést k barbarismu? Txxxp, ale vlastně celá současná celosvětová vlna populismu v rozvinutých demokraciích toho může být varovným příkladem. Ale doufám, že ještě není vše ztraceno. Evidentně je v USA o šest milionů víc přemýšlivých lidí, kteří se nenechají strhnout prolhaným velkohubým populismem. Otevřená a přemýšlivá křesťanská společenství se opět ukázala jako jedno z center normality a naděje a svou malou roli v tom sehrál i můj sbor.

Podle zběžného obrazu zdejších médií to vypadá, že křesťané v USA podporovali převážně D. Trumpa. Jak se to jeví z pohledu presbyteriánského sboru, kde farářuješ?

O tom, jak kdo hlasoval, samozřejmě nevím, ale moc bych se divil, kdyby kdokoli v našem sboru hlasoval pro Txxxpa. Když v sobotu ráno sedmého listopadu vyhlásili Pennsylvánii, lidé v New Yorku začali tancovat na ulicích. NYC skutečně velkou většinou hlasoval pro Bidena, Upper West Side (kde bydlím a kde je náš sbor) hlasoval pro Bidena okolo 80 %. Američtí fundamentalisté hlasovali značně pro Txxxpa. Naopak černošské a hispánské sbory pro Bidena. Převážná většina Židů, muslimů či buddhistů atd. pro Bidena. Zdá se, že evangelikálové a fundamentalisté mají sklony k autokracii, xenofobii a rasismu.

Co s manželkou očekáváte od prezidentského působení J. Bidena? Bude např. nějakým způsobem pokračovat reforma zdravotnictví „Obama care“?

Rozhodně se změní a už se mění atmosféra ve společnosti. Znormalizuje se přístup k pandemii, vláda přestane šířit bludy a nesmysly a začne se chovat racionálně. Rovněž USA určitě vstoupí zpět do WHO… Skoro jistě se Spojené státy opět otevřou uprchlíkům a azylantům. Okamžitě by měl přestat režim pronásledování lidí bez dokumentů a separování a zavírání dětí imigrantů do klecí.

Legislativně a politicky ale mnohé záleží na tom, jak dopadne druhé kolo voleb do senátu v Georgii (kde proběhne v lednu volba dvou senátorů). Pokud vyhrají republikáni, je skoro jisté, že kompletně zmaří jakékoli pokusy o skutečné legislativni reformy (tak jak to dělali Obamovi během celých jeho osmi let). Nejde jenom o reformu zdravotnictví. Je třeba se podívat na reformu policie. Pokusit se něco udělat se zbraněmi

v nepovolaných rukách. Je potřeba vzít vážně ekologickou krizi a globální změnu klimatu (Txxxp to torpédoval a odstoupil od Pařížské dohody). Velmi potřebná by byla iniciativa, kterou zde nazývají Green New Deal. Po zkušenosti s letošními volbami se ukazuje, že by bylo dobré změnit některé části volebního zákona, aby jej nebylo možné tak snadno podkopávat, změnit předávání moci po volbách, aby se neopakovalo to, co dělá Txxxp nyní, bylo by rovněž záhodno změnit způsob nominace a termín služby ústavních soudců. Zajímavý podnět se objevil během primárek – universal basic income – nepodmíněný základní příjem.

Zachytili jsme, že ve svém prvním projevu po volbách se Biden přihlásil k právům a důstojnosti jako katolík, na protestanty se obrátil citátem z Bonhoeffera, a na afroameričany a baptisty odkazem na M. L. Kinga. Obrátil se i k příslušníkům jiných náboženství?

No, tak to toho víte asi víc než já. Pro mnohé lidi tady je rozdíl mezi Txxxpem a Bidenem tak zřetelný a velký, že se o jednotlivé podrobnosti skoro nezajímají. Ale vím například, že Biden slíbil hned první den zrušit takzvaný „Muslim Ban“ (zákaz vstupu pro muslimy z určitých zemí). Našeho sboru se ten Txxxpův Muslim ban osobně dotkl. V lednu 2017 jsme očekávali druhou uprchlickou rodinu Kurdů ze Sýrie, kterou náš sbor sponzoroval. Měli přiletět z Turecka. Už přijali americké cestovní dokumenty, odevzdali své provizorní turecké dokumenty, sbalili všechno, koupili letenky, vypověděli nájem. Na naší straně jsme pro ně již pronajali byt, vybavili ho nábytkem, nakoupili první zásoby potravin, měli jsme plány a recepty na první večeři (ha ha). A den nebo dva před jejich letem Txxxpova administrativa ze dne na den, z hodiny na hodinu, v pátek odpoledne zavedla zákaz cestování kohokoli ze sedmi muslimských zemí. Bylo to hrozné. My se okamžitě spojili s mezinárodními právníky, diplomaty… Ten den jsem se stal členem a podporovatelem ACLU (American Civil Liberties Union). Naštěstí federální soudy tenhle první zákaz cestování relativně rychle pozastavily a v krátkém období mezi zrušením prvního zákazu a zavedením druhého se nám podařilo naši uprchlickou rodinu dostat přes hranice. Teď už jsou všichni zaměstnaní, a před rokem se náš sbor stal garantem jejich hypotéky – kupují si dům v New Jersey. Slib, že Biden zruší tenhle absolutně nehorázný zákaz, je sladkým návratem k normálu a mezi civilizované země.

Jak dalece Biden v minulosti bral ohled na úlohu náboženství a církví ve společnosti?

Biden je americký katolík, který pravidelně chodí do kostela. V době, kdy byl senátorem a kandidátem na viceprezidenta, se konzervativní křídlo americké katolické církve snažilo podkopávat jeho kariéru poukazem na jeho progresívní pozice vůči potratům atd. Ale vzhledem k tomu, že američtí katolíci se s tímhle vyrovnávají po desetiletí, tak mu to nijak zvlášť neuškodilo, většina amerických katolických laiků to panáčkům v církvi odkývá, ale vpodstatě si žijí po svém.

Velmi zajímavá je z tohoto pohledu viceprezidentka Kamala Harris. Je multiracial Američanka (s mnohonárodnostními kořeny), doma v Kalifornii je členkou American Baptist Church, ale pochází z rozsáhlé hinduistické rodiny a za manžela má Žida původně z Brooklynu. A takhle vidím budoucnost Ameriky.

Je v Americe katolicismus ještě stále menšinovou konfesí? Jak vypadá ekumenická spolupráce mezi presbyteriány a katolíky či baptisty?

Statistiky nestuduji, ale mam takový pocit, že římskokatolická církev je nejpočetnější ze všech. Je pravděpodobné, že protestantů je sice víc, ale jsou rozdělení do různých církví. Ale hlavně, v Americe se církve nerozdělují, jak to znáte v Evropě. Tady se církve vpodstatě dělí na normální církve (mainline protestants) a na fundamentalisty a evangelikály, a s těmi se skoro není možné bavit. A to platí třeba i mezi „presbyteriány“: Je tu hned několik presbyteriánských církví – já sloužím v Presbyterian Church (U.S.A.), je tu ale i PCA (Presbyterian Church in America). PCA nejenom odmítá ordinaci LGBTQ členů, ale dokonce i žen (takže nejen faráři jsou pouze muži, ale ve staršovstvech jsou také jenom muži!). Podobně jsou rozdělení baptisté (American Baptists jsou normální, Southern Baptists fundamentalisti), luteráni (ELCA, Evangelical Lutheran Church in America jsou normální luteráni, Missouri Synod Lutherans jsou konzervativní cvoci) atd. Katolíci jsou pod jednou střechou, ale jsou podobně rozdělení – teď nedávno se objevili v médiích s jejich ultrakonzervativními charismatickými úlety (People of Praise) nebo kvůli generálnímu prokurátorovi (Attorney General, hlava ministerstva spravedlnosti) a jeho kontaktům na Opus Dei.

Na sborové a místní úrovni úzce spolupracujeme a pravidelně se scházíme s několika různými synagogami, progresívními adventisty (i takoví existují), ELCA Luterany, RCA Reformed Church in America (což jsou původní holandští kalvinisté), s progresívními metodisty, s unitáři, s některými místními katolíky. Na výročí bombardování Hirošimy jsme navštívili a přinesli bílé květy smutku k japonskému buddhistickému chrámu a setkali se s jeho knězem. Pochází z města Hilo na Havaji a shodou okolností jsem tam jednou byl na bohoslužbách v jeho mateřském chrámu. Chystáme se setkat, jen co bude po pandemii.