10/2003

Kázání Miroslava Pfanna

Text: L 6,37–42

Nesuďte, a nebudete souzeni; nezavrhujte a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Nebo jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

Nejen o vánocích…

V povědomí evangelické veřejnosti je, že v oblastech východní Evropy žije několik českých komunit, které před více než sto lety založily celé vesnice. Česká emigrace konce 19. a začátku 20. století – často pod tlakem ekonomických podmínek – vyrazila „dobývat“ zemi směrem na východ.

Co se týče Santa Clause

Přišla mi onehdy anketní otázka, na kterou jsem dostal chuť odpovědět. Aleš Březina se přes oceán táže: Měl by Santa Claus (či Děda Mráz) hrát v Čechách a na Slovensku větší roli – s tím, že by v rámci kulturní výměny Ježíšek působil i v severní Americe – nebo by se měli přestárlí kýčoví nosiči dárků jednou provždy vyhubit, aby nedeformovali estetické vnímání nejmladší generace?