Pavel Keřkovský

Sochy se kácí, svátky se ruší obtížněji

Masaryk měl důvtipný nápad, jak státně demokratický systém obohatit o dimenzi pravdy a svobody. Inicioval uzákonění státního svátku Jana Husa (21. 3. 1925). Nenabídl národu vítězného vojevůdce, ale postavu, které si vážili evangelíci, a díky Karlu Havlíčku Borovskému také někteří katolíci. Ve svobodné společnosti není obtížné odmítnout státně oslavované.

Inspirace starozákonní zvěstí

Důstojnost v rozdílnosti s podtitulem Jak se vyhnout střetu civilizací, tak zní titul knihy Jonathana Sackse, která se objevila na českém trhu letos v létě. Anglický originál vyšel již 2002. Druhým vydáním v roce 2014 se jen potvrdila aktuálnost knihy. Je prodchnuta nadějí, že je stále možné se vyhnout střetu civilizací díky iniciativám věřících.

Lid pustne

Redaktor Svobodné Evropy, Pavel Pecháček si do televizního studia dne 6. října 1991 pozval zástupce církve římsko-katolické a českobratrské. Nevadilo, že za naši církev tam byl pouze synodní senior Pavel Smetana a že katolíci byli v početní převaze. Nejen on, ale i arcibiskup pražský Miloslav Vlk, i Tomáš Halík, dokonce i Anastáz Opasek došli nakonec k závěru, že církve sice trpěly, ale přece jen prošly utrpením zoceleny. Pouze trpěly a teď mají před sebou velké úkoly.

Krátce 9/1991

Proč ještě nevyšlo první číslo evangelického časopisu pro děti? Proč ještě nevyšla Ratolest? Odpovědi se budou asi různit, ale nic se nezmění na tom, že Ratolest uschla dřív než stačila vyrůst, natož rozkvést. Možná, že náklady na barevný časopis byly příliš veliké a okruh zájemců menší předpokládalo. Možná, že se nepodařilo najít nosnou koncepci. Možná, že všichni najednou máme jaksi míň času a nestíháme připravit kvalitní texty pro děti. Možná, že se právě teď ukazují plody uzavřeného biblicismu, který se pěstoval na našich farách a kterým se někdy rádi chlubíme.

Kalich versus kříž?

„Protestanti totiž dopadli mnohem hůř. Ztratili liturgii, svátosti, posvátná znamení – vše to, co svým smyslem ukazuje za pouhou danost; jak danost věcí, tak danost vědomí. Jejich posvátné prostory se proměnily v přednáškové síně…“

Zdeněk Neubauer, Souvislosti 1990/4, s. 39. Kalich versus kříž – Nezávislé úvahy o symbolice novověkého schismatu.