Pro homine 2019 / Svobodně

Dohasínají poslední jiskry svátečních ohňostrojů, které připomínaly důležité výročí našich novodobých dějin. Před třiceti lety se rozpadl komunistický režim a začala tak nová dějinná kapitola – nezřídka označovaná slovem svobodná. Mottem oslav se mimo jiné stalo také heslo: třicet let svobody.

Hutně a chutně 10/2019

„Kdo zkouší upozorňovat na nezbytnost důvěryhodnosti a bezúhonnosti veřejně činných osob, bývá odkázán na relativnost oněch pozitivních hodnot s tím spojených. Co je pravda, dobro, spravedlnost, a vůbec obsah podobných abstraktních pojmů? Odpověď je ale jednodušší, než by se z průběhu takových sofistikovaných polemik zdálo. Ten obsah se totiž vynořuje z každé jednotlivé volby mezi lepším a horším, jakou činíme v konkrétních situacích. Relativní totiž neznamená libovolný, není to argument proti úsilí o správnost volby; naopak.

Nadace Divoké husy 10/2019

V prosinci, ve dnech 1. 12.–28. 12. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Charity Nový Hrozenkov, která se stará o seniory a postižené lidi. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na nákup automobilu pro Dům pokojného stáří. Auto bude charita využívat pro dovoz obědů, léků a sanitárních potřeb, k převozu kompenzačních pomůcek a samozřejmě také k dopravě klientů tam, kam je zrovna potřeba.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 543.