Jsem jako toulavej pes

***

Jsem jako toulavej pes
a už mi vypadaly zuby
a už mě nikdo nehladí
a samota mě studí

Jako pes věrně sloužívám
tam, kde mi najíst dají
večer se ale vracím sám
slzy mi v očích tají

Už jenom zdechnout za plotem
na světě ještě mi zbývá
však potom budu spokojen:
že už mi není zima

Kdepak jste moji přátelé
mé sny se jiným zdají
když andělové v kostele
libě si vyhrávají

(23. 12. 2019)

Hutně a chutně 1/2020

Lednovým hostem Knihovny Václava Havla byl slovenský evangelický teolog Michal Havran. Takto odpověděl Tvaru na otázku Mohl bys v několika obrazech načrtnout své náboženské myšlení a cítění? „Kresťanstvo je pre mňa symbolom subverzie, nástrojom na spochybňovanie uzurpovaných autorít, istý kognitívny dôkaz transcendencie, metafyzickej súdržnosti a predovšetkým slobody, bratstva a rovnosti. Je to spolu s osvietenstvom a umením náš najstarší a všetkým dostupný materiál, v ktorom môžeme testovať našu slobodu a odvahu.“ (Tvar 2/2017)

Nadace Divoké husy 1/2020

Ve dnech od 2. 2. do 15. 2. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Organizace nevidomých, která potřebuje ve svém pražském středisku vybavit masérnu. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na nákup lehátka, masážních přípravků a pomůcek a vybavení odpočinkové části. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 546.