9/2010

U SRDCE TVÉHO

Tvé ruce jako misky vah

váží můj osud.
Ať dobře zváží! Na poplach
tma bije dosud

a z koutů smrti volá k nám
zchudlého ďábla.
Tvé důvěry se nezříkám,
i kdyby zábla.

Zotvíralas mě ze všech stran
na světlo denní
a nechala jsi dokořán
mé zpustošení.

Hutně a chutně 9/2010

Měsíci autorského čtení v Brně – největšímu zdejšímu literárnímu festivalu – je věnováno 34. číslo revue Rozrazil. „Zrovna se cosi opravovalo či budovalo, a kvůli tomu vznikl labyrint objížděk. Ptali jsme se místních, kteří nám složitě vysvětlovali, kudy máme jet a kudy nikoli. Skoro všichni mluvili o oranžovém kostele a skoro všichni uvažovali, kudy by se dalo jet jindy, a proč to teď nejde.

Pokání za odboj? Odpověď na článek Odboj?

Úmrtí a pohřeb Milana Paumera, člena odbojové skupiny bratří Mašínů, znovu rozvířil debaty o uznání třetího, tedy protikomunistického odboje. Jsem rád, že Protestant nabízí prostor k diskusi nad tímto pálivým tématem. Svůj postoj vyjádřila v článku Odboj? Milena Šimsová. Její hlavní tezí je, že třetí odboj jako takový neexistoval. Není sama, která to tvrdí.

King nepatří jen Afroameričanům

Filosofický ústav Akademie věd vydal sborníček (114 stran) studií Erazima Koháka, Marka Hrubce, Tomáše Tožičky a dalších spolu s kázáním „Mám sen“ pod názvem „Martin Luther King proti nespravedlnosti“(2010). Je to jedinečná připomínka Kingova zápasu nám, kteří jsme byli jeho současníky, i mladším, kteří jste o něm možná ani neslyšeli.