Nadace divoké husy 9/2010

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Na začátku listopadu poletíme s Divokými husami do Prahy podpořit obecně prospěšnou společnost Spolu dětem. Realizuje projekty zaměřené na podporu a vzdělávání dětí v dětských domovech a v pěstounských rodinách. Ústavní péče dokáže opuštěným dětem zabezpečit základní lidské a materiální potřeby. Často již ale nezbývá prostor pro individuální a přímou práci s dětmi tak, aby bylo možné zajistit jejich přípravu na bezproblémové a samostatné fungování v běžné společnosti. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která potrvá od 30. října do 12. listopadu 2010 a jejíž výtěžek bude pomáhat realizovat dětská přání zaměřená na rozvoj vzdělání, talentu a budoucí profese.

V druhé polovině listopadu potom Divoké Husy zamíří do Mnichova Hradiště podpořit občanské sdružení Spokojený domov. Jak již název napovídá, sdružení Spokojený domov pomáhá všem potřebným lidem vést důstojný a plnohodnotný život ve vlastním, domácím prostředí. Organizace realizuje zejména terénní pečovatelskou službu a osobní asistenci, které pomáhají seniorům a lidem s postižením lépe se vypořádat s překážkami života a setrvat ve svém, přirozeném prostředí. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete od 13. do 26. listopadu 2010 přispět do veřejné sbírky, z jejíhož výtěžku budou financovány cesty sociálních pracovníků za klienty Spokojeného domova v oblasti Mnichova Hradiště a okolí.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/0100, variabilní symbol 327 pro společnost Spolu dětem a 328 pro sdružení Spokojený domov nebo odeslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

V první polovině září jste přispěli do sbírky pro Slezskou diakonii částkou 12 513 Kč, v druhé polovině září potom částkou 15 205 Kč na Fokus České Budějovice. Děkujeme čtenářům časopisu Protestant a všem, kteří se k letům Divokých hus přidávají.