9/2007

Kosmos

Čas je krví kosmu
tepe v jeho organismu
v jeho těle.
Ozdoba je řád
co je krásné, je uspořádané
aby se nám vešlo do očí
i rozumu!

8. 5. 2007
Jiří Šimsa

Nadace Divoké husy 9/2007

V první polovině listopadu poletíme s Nadací Divoké husy do Prahy navštívit občanské sdružení PRAK, které se svým programem „Prevence kriminality“ snaží oslovit školní mládež, sdělit jí, co opravdu obnáší ztráta svobody, a hlavně se zamyslet nad příčinami chování, které vede k porušení zákona a uvěznění.

Gospel Reggae

Popularita hudebních stylů je nestálou veličinou. Hudební proudy, které v jednom roce bezpečně vyprodávají kluby a plní regály obchodů s hudebninami, se mohou v krátké chvíli proměnit v nostalgickou relikvii. Tato proměnlivost se samozřejmě netýká jenom většinové společnosti, ale promítá s také do života církve.

Jen to ne, prosím

Rozruch kolem srpnového únosu skupiny třiadvaceti Korejců z Presbyterní církve v Koreji v Afghanistánu (dva z nich únosci zavraždili) už utichl. Komentoval ho mj. článek v Respektu 33/07 „Kolik stojí misionář. Ustupovat únoscům z Tálibánu se nemá, pokušení je ale velké.“ Obsahoval některé správné věci, ale i věci ne­správné.