8/2006

Film nás prostě fascinuje

Rozhovor s Lenkou Vochocovou

Aktivní filmovou tvorbu si asi těžko představíme jako prostředek k rozvoji mentálně postižených lidí. Přesto se našli tací, kteří se o to pokoušejí. Se zakladatelkou občanského sdružení Inventura Lenkou Vochocovou rozpráví Magdaléna Trusinová

Ještě k rozhovoru o homosexuálních vztazích

Protože jsem v poslední době přečetl poměrně hodně materiálů týkajících se homosexuality, zaznamenal jsem rozhovor s MUDr. Křížkovou v Protestantu (5/06) jen letmo, jako zopakování známých věcí. Teprve reakce Moniky Žárské (Pt 7/06) mne přiměla, abych se k němu vrátil, porovnával a přemýšlel, proč s jejím příspěvkem nějak nemohu souhlasit.

Svatomichalské přemítání

Shodit ďábla z nebes, to byl panečku čin! Na vavřínech si ovšem archanděl Michael neustele, dokud, jak praví Písmo, „ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil.“ Michael se svými anděly zůstává v tomto kosmickém zápase Božího království v plné pohotovosti.

Balabán, básník teologický?

Profesora Evangelické teologické fakulty UK Milana Balabána netřeba čtenářům Protestanta představovat: je to vrcholná postava naší soudobé protestantské teologie: stačí připomenout například jeho knihy Víra nebo osud či Hebrejské člověkosloví, nemluvě o pracích novějších, resp. o jeho studiích v Teologické reflexi aj.

Tajemství

Máme zpravidla pocit, že své nejbližší, přátele, učitele a žáky dobře známe, a mluvíváme často i zasvěceně jako místní znalci o lidech v obci, městě a dokonce i v národě.

Křesťanská akademie mladých

V září začala Česká televize s vysíláním nového křesťanského magazínu pro mládež. Jmenuje se Exit 316 (odvozeno od biblického verše Jan 3,16) a jeho hlavním iniciátorem je KAM – Křesťanská akademie mladých. Exit 316 se setkal s poměrně přejným ohlasem v církevním i sekulárním tisku.

Zuzana Požárová, Mapa

Protestantův průvodce českým výtvarným uměním / VIII.

V letech 1996 až 2002 studovala v Ateliéru ilustrace a grafiky prof. Jiřího Šalamouna na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Během studia se zúčastnila těchto stáží:

1998 – Beeldende kunstwerk, Maastricht, Holandsko

PLÁČ

někdy jsou celé dny
pláč

plač
česká ráchel
bahnice plodná
že jehňátka ti berou
a transportují
k břitvám

snad
potopa z tvých očí
odnese
divá
ten bodrý jateční spolek
k čertu

snad
v povodni tvých slz
naleznou archu
beránci vzácní

ó
ráchel