8/2005

Patříme do Evropy!

Tato sebevědomá slova mají v některých evropských zemích nádech jen zbožného přání. V dnešním Bělorusku rozhodně. Na přelomu května a června si to skupina pracovníků a členů představenstva střediska Diakonie ČCE v Myslibořicích mohla ověřit na vlastní kůži.

O oběti J. K.

Epištola Židům 5, 7–12: Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel.

Cestou

Světla zůstávala ve slámě stájí
loukotě kol alejí jen noční
sousoší chvil nás hostí pojídá
cesta nás hostí pojídá
nahé hnáty kloužou oblohou
Finale presto!
Papírem listů vane nota dům
Dům dostavník
Finale presto!
Kdo stane se snem tady
pokud by jinde nebyl bděním

(Předpokoje)

Chutně a hutně 8/2005

Spor o to, zdali je kreacionismus (tj. „vědecky podložené“ přesvědčení, že do přírodního vývoje zasahuje „nadpřirozený“ inteligentní činitel) vědeckou alternativou evolucionismu, vedl v LtN č. 38 biolog Jan Zrzavý s kreacionistou Pavlem Kábrtem.