8/1999

SRC v konfliktech studené války

Ve dnech 28.–30. 5. 1999 se v německém Mühlheimu konala konference s tématem „Světová rada církví v konfliktech studené války“. Konala se z iniciativy misijního odboru kruhu porýnských zemských církví a v dohodě s generálním sekretářem SRC dr. Konradem Raiserem. Z necelé stovky pozvaných se účastnilo asi 60.

Za černohorskými uprchlíky

Začátkem září se z Černé Hory vrátila skupina lidí ze střediska Diakonie ČCE v Javorníku-Travné. Měli za úkol předat humanitární pomoc, kterou vezli, a během několika dnů se podrobněji seznámit se situací uprchlíků v Černé Hoře. Svůj „tábor“ rozbili v táboře pro uprchlíky v Ulcinju. Zde od začátku léta pracovala pod vedením ADRY skupina mladých dobrovolníků.

Hvězda v pouti noční tmou

„Vlezla jsem tedy klidně do domovních dveří, přivřela jsem je za sebou a – hromské dílo, přede mnou otevřené dveře do sklepa, v nich nějaká ženská postava, aby ji čerti vzali, zrovna tu musí strašit, když nám všem tak moc záleželo na tom, aby mne nikdo neviděl vcházet.

Tolerance jako podmínka života

je název posledního dílu Spisů Boženy Komárkové. Podmínkou života se stává tolerance pochopená nikoli jako technický výrobní parametr či důsledek únavy a rezignace, nýbrž jako plod hledání a uskutečňování pravdy. S mysliteli podobného zaměření (J. A. Komenský, E. Rádl, T. G. Masaryk či dosud žijící M.

Před 70 lety

Černým pátkem 29. října 1929 propukla krachem na newyorské burse světová hospodářská krise, dosud nejhlubší v dějinách.

President USA, H. Hoower, ještě 4. 3. 1929 prohlašoval:

Patří nám země plná bohatství, podmanivé krásy, s miliony šťastných rodin, které žijí v plné pohodě a jimž jsou otevřeny všechny šance.