7/2016

Teology Bůh nepovolal hrát na jistotu

rozhovor s Ondřejem Stehlíkem

Rutgers Presbyterian Church v New Yorku je presbyteriánský sbor, který na Dolním Manhattanu funguje už od roku 1798. V současnosti zde jako farář působí Ondřej Stehlík (Andrew Stehlik) a sbor se aktivně zapojuje do boje za sociální spravedlnost. Právě o spojení křesťanství a politické angažovanosti jsme si s Ondřejem Stehlíkem povídali především. Příklad konkrétní praxe, která v jeho sboru vznikla, je kampaň #FlatZach, která usiluje o spravedlivější daňový systém.

Krize a naděje

Naše situace

Když jsem se narodil, patřila k nějaké církvi naprostá většina Čechů. Dnes je to přes deset procent. Nejde o to, že by lidé vědomě vystoupili. Většina křesťanů v složité době neuměla předat svou víru další generaci, nebo ji neuměla uchovat po přechodu z venkova do města.

Cranach ze všech stran

Výstava s názvem Cranach ze všech stran mne zaujala z několika důvodů. Návštěvník má možnost nahlédnout do myšlení renesančního člověka (zmítaného mnoha společensko-politickými bouřemi) nejen díky vizuálnímu vjemu, ale také díky zasvěceným komentářům k jednotlivým dílům.

Konzumenti „romantické literární pilulky“ nebo mravně-duchovní nadšenci pro pravdu?

Příliš dlouhá otázka pro tak rychle se proměňující dobu 21. století. Žijeme v přelomové době a jsme vystavováni možnostem volby a konfrontacím. Ty nás mnohdy staví do rozporuplných situací. Náš život je určován drobnými i výraznějšími zlomy. Zakoušíme stále nějaké nové či staronové krize – od partnerských přes generační až po ty globálního rozsahu.

Vraždy ve jménu Boha

Věřím, že svět je propojený, že patříme k sobě (ať se nám to líbí, nebo ne). Každý život na této planetě má stejnou hodnotu. Nevěřím na nadřazenost rasy nad jinou. Nevěřím, že bolest ze smrti dětí v muslimském světě je menší než bolest z téže smrti ve světě křesťanském či sekulárním.