7/2016

Sbohem

Utrh jsem snítku vřesu v lese
Umírá podzim podzim můj
Na zemi neuvidíme se
Vůně dnů vůně vřesu v lese
Že na tě čekám pamatuj

Guillaume Apollinaire (s. Alkoholy)

Nadace Divoké husy 7/2016

V první polovině září podpoří Divoké husy Domov sv. Karla Boromejského. Zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby, jako odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.